Hiển thị các bài đăng có nhãn NhựaHiển thị tất cả
DUNG MÔI DIMETHYLFORMAMIDE (DMF)
DUNG MÔI N-BUTYL ACETATE
DUNG MÔI METHYLENE CHLORIDE
GLYCERINE WILFARIN USP 99.7%
DUNG MÔI METHYL ISOBUTYL KETONE-MIBK
DUNG MÔI MONOETHYLENEGLYCOL-MEG
NHỰA EPOXY DER 331
Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công nghiệp
DUNG MÔI N-BUTANOL
CORONATE LS
CHẤT HÓA DẺO CHLORINATED PARAFIN S54 (Parafin chlor hóa)
ALKYD RESIN 1423-70M (NHỰA SHORT OIL)
HEXAMOLL DINCH-CHẤT HÓA DẺO
CERECLOR S52 (PARAFIN CHLOR HÓA)
DUNG MÔI Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate PMA
NHỰA NITROCELLULOSE
0981.798.841