Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngành sơnHiển thị tất cả
DUNG MÔI DIMETHYLFORMAMIDE (DMF)
DUNG MÔI N-BUTYL ACETATE
NONYL PHENOL 9
HÓA CHẤT DIETHANOLAMINE (DEA)
CHẤT HÓA DẺO DIOCTYLPHTHALATE-DOP
DUNG MÔI TRIISOPROPANOLAMINE-TIPA
DUNG MÔI CYCLOHEXANONE - CYC
DUNG MÔI XYLENE
DUNG MÔI TOLUENE
DUNG MÔI ACETONE
CHẤT HÓA DẺO DI-BUTYL PHTHALATE (DBP)
DUNG MÔI BUTYL CARBITOL BC
DUNG MÔI ISO-BUTANOL
DUNG MÔI MONOETHYLENEGLYCOL-MEG
 DIETHYLENEGLYCOL-DEG |HÓA CHẤT TRỢ NGHIỀN
NHỰA EPOXY DER 331
DUNG MÔI N-BUTANOL
DUNG MÔI DIPROPYLENE GLYCOL LO+ (DPG)
DUNG MÔI METHANOL
DUNG MÔI ETHYL ACETATE
0981.798.841