Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngành dệtHiển thị tất cả
HÓA CHẤT MONOETHANOLAMINE (MEA)
HÓA CHẤT DIETHANOLAMINE (DEA)
TRIETHANOLAMINE 99% -TEA
DUNG MÔI MONOETHYLENEGLYCOL-MEG
DUNG MÔI TRIISOPROPANOLAMINE-TIPA
CORONATE LS
NONYL PHENOL 9
CELLOSOLVE ACETATE (CHỐNG MỐC) - CAC
0981.798.841