Hiển thị các bài đăng có nhãn Keo dánHiển thị tất cả
DUNG MÔI METHYLENE CHLORIDE
TOLUENE DIISOCYANATE
DUNG MÔI XYLENE
DUNG MÔI TOLUENE
CHẤT HÓA DẺO DI-BUTYL PHTHALATE (DBP)
DUNG MÔI METHYL ISOBUTYL KETONE-MIBK
TRIETHANOLAMINE 99% -TEA
DUNG MÔI MONOETHYLENEGLYCOL-MEG
 DIETHYLENEGLYCOL-DEG |HÓA CHẤT TRỢ NGHIỀN
NHỰA EPOXY DER 331
DUNG MÔI METHANOL
DUNG MÔI ETHYL ACETATE
DUNG MÔI ISOPHORONE VESTASOL IP
CORONATE LS
ISO PROPYL ALCOHOL IPA-ISOPROPANOL
DUNG MÔI METHYL ETHYL KETONE-MEK
HEXAMOLL DINCH-CHẤT HÓA DẺO
0981.798.841