Short Oil Royalkyd 3121 - 70

Nhựa Alkyd là gì?
Nhựa Alkyd là loại Ester phân tử lượng thấp, đuợc tạo thành khi các rượu (Alcohol) đa chức phản ứng với các axít đơn chức hoặc đa chức. Sản phẩm của chúng tôi (ROYALKYD) đáp ứng nhu cầu sản xuất tất cả các loại sơn, dầu bóng với chất lượng ưu việt, theo tiêu chuẩn quốc tế. 


Short Oil ROYALKYD 3121-70
Đặc tính: Gốc dầu dừa, độ trắng tuyệt vời, giữ màu tốt. Độ bóng cao, khả năng thấm ướt tốt và tính linh hoạt cao.
Ứng dụng: Sơn NC, Sơn PU, dầu bóng sấy
Ký hiệu: TDS 3121-70