Eterac 7302-1-xc-60

Eterac 7302 khô nhanh, tạo màng có độ bóng cao, chịu được hóa chất và bền màu, tạo độ bền tốt. Có độ bám dính với nhựa ABS tốt, độ mềm dẻo tốt, thời gian sử dụng tốt. Có độ bóng cao và tương hợp với Nhựa Alkyd tốt.

Hóa Chất SAPA | Eterac 7302-1-xc-60 Acrylic resin

Tên sản phẩm: Eterac 7302-1-xc-60 
Quy cách: Phuy 200 Kg
Xuất xứ: Đài Loan
Phuy sắt màu xanh.
Giá: 0984 541 045 (Liên hệ để có giá lô hàng tốt).

ĐẶC TÍNH CỦA ETERAC 7302

- Khô nhanh 
- Tạo màng có độ bóng cao, chịu được hóa chất và bền màu. 
- Tạo độ bền tốt. 
- Độ bám dính với nhựa ABS tốt 
- Độ mềm dẻo tốt 
- Thời gian sử dụng tốt 
- Độ bóng cao và tương hợp với nhựaalkyd tốt. 

ỨNG DỤNG CỦA ETERAC 7302

Eterac 7302-1-xc-60 Acrylic resin dùng làm sơn PU cho kim loại, nhôm và plastic. 

CÔNG THỨC ĐỀ NGHỊ

I. Dầu bóng 

a.Phần bóng 
Nguyên liệu (%) 
Eterac 7302-1-XC-60:                              68.00 
Xylene:                                                       16.00 
Butyl Acetate:                                              15.00 
Byk 301 (10% trong toluene):                       1.00 
Tổng cộng:
                                                   100.0 
b. Phần cứng
Polyisocyanate530 – 75:                               55.00 
Toluene:                                                         25.00 
Butyl Acetate:                                                 25.00 
Tổng cộng:                                                     100.00 
Tỷ lệ pha: Phần bóng/phần cứng =3/1 

II. Công thức sơn trắng 

Phần A
Eterac 7302-1-XC-60:                               60.00 
Totanium dioxide:                                        60.00 
Xylene:                                                        25.00 
Nghiền...................... 
Eterac 7302-1-XC-60:                               40.00 
Toluene:                                                     13.00 
Byk301 (10% trong toluene):                       1.00 
Tổng cộng:                                               200.00 

Phần B 
Polyisocyanate 530 – 75:                           111.00 
Toluene:                                                      50.00 
Butyl Acetate:                                               50.00 
Tổng cộng:                                                  211.00 
Tỷlệ pha A/B = 4/1 
NCO/OH = 1/1 

Thinner 
Xylene:                                                         30.00 
Toluene:                                                        35.00 
Solvessol A100:                                               10.00 
Ethyl Acetate:                                               10.00 
Cellosolve Acetate:                                       15.00 
Tổngcộng:                                                     100.00